Nasza Deklaracja

Uważamy, że po 24 latach przekształcania naszej małej ojczyzny „z brzydkiego kaczątka w pięknego łabędzia" nastał czas na zwiększenie uczestnictwa obywateli Gminy Polkowice w sprawowaniu władzy. Postanowiliśmy rozpocząć powszechne konsultacje z mieszkańcami dla uzgodnienia tempa i zakresu tego ważkiego procesu.

Chcemy stworzyć sprzyjające warunki, aby we wszystkich rejonach Polkowic mogły powstać
w najbliższych latach rady osiedlowe. To one staną się w praktyce prawdziwym obywatelskim głosem z możliwością decydowania o aspektach codziennego życia. To mieszkańcy powinni decydować jak atrakcyjnie chcą spędzać swój wolny czas oraz jak chcą sobie wzajemnie pomagać.
W ten sposób nasze wieloletnie promocyjne hasło „Polkowice – gmina na przyszłość” nabierze nowych demokratycznych znaczeń, a ludzie w ramach budżetu obywatelskiego zyskają duży wpływ na sposób, w jaki będą wydatkowane ich podatki. My, ludzie Porozumienia, pełniący funkcje publiczne radnych gminnych i powiatowych, funkcję burmistrza i starosty, oraz inne funkcje
z nadania naszych obywateli składamy taką deklarację z przekonaniem, że jej realizowanie spełni oczekiwania i ambicje całej lokalnej wspólnoty. Naszą intencją jest jednocześnie, aby wspólnie
z sąsiednimi miastami skutecznie angażować się w najbliższych latach w inwestycje podnoszące cywilizacyjny poziom Polkowic. Tego rodzaju zadania z pewnością współfinansować będzie Unia Europejska. Na pewno skorzystamy z naszych dotychczasowych doświadczeń w uzasadnionym przekonaniu, że potrafimy realizować nawet najbardziej śmiałe projekty!
...

Nasi Radni
 • mem

  Emilian Stańczyszyn

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  mem

  Mariola Kośmider

  Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

  mem

  Stanisława Bocian

  Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

  mem

  Adam Trybka

  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

  mem

  Beata Betka

  Radna Rady Miejskiej

  mem

  Stefan Ciżmar

  Radny Rady Miejskiej

  mem

  Kazimierz Fuczyło

  Radny Rady Miejskiej

  mem

  Eugeniusz Kicaj

  Radny Rady Miejskiej

  mem

  Andrzej Kot

  Radny Rady Miejskiej

  mem

  Maria Kowalczyk

  Radna Rady Miejskiej

  mem

  Beata Kulikowska

  Radna Rady Miejskiej

  mem

  Anna Leśniak

  Radna Rady Miejskiej

  mem

  Izabela Majewicz-Spigiel

  Radna Rady Miejskiej

  mem

  Piotr Nowak

  Radny Rady Miejskiej

  mem

  Marek Staroń

  Radny Rady Miejskiej

  mem

  Ireneusz Traczyk

  Radny Rady Miejskiej

  mem

  Krzysztof Wabik

  Radny Rady Miejskiej

  mem

  Jolanta Węgierska- Januszkiewicz

  Radna Rady Miejskiej

 • mem

  Marek Tramś

  Starosta Polkowicki

  mem

  Andrzej Bełda

  Radny Rady Powiatu

  mem

  Krzysztof Nester

  Przewodniczący Rady Powiatu

  mem

  Grzegorz Majewicz

  Sekretarz Powiatu Polkowickiego

  mem

  Renata Dembek

  mem

  Edyta Pędzisz

  Radna Powiatu Polkowickiego

 • mem

  Emilian Stańczyszyn

  Przewodniczący Rady Miejskiej

 • mem

  Mariola Kośmider

  Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

 • mem

  Stanisława Bocian

  Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

 • mem

  Adam Trybka

  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

 • mem

  Beata Betka

  Radna Rady Miejskiej

 • mem

  Stefan Ciżmar

  Radny Rady Miejskiej

 • mem

  Kazimierz Fuczyło

  Radny Rady Miejskiej

 • mem

  Eugeniusz Kicaj

  Radny Rady Miejskiej

 • mem

  Andrzej Kot

  Radny Rady Miejskiej

 • mem

  Maria Kowalczyk

  Radna Rady Miejskiej

 • mem

  Beata Kulikowska

  Radna Rady Miejskiej

 • mem

  Anna Leśniak

  Radna Rady Miejskiej

 • mem

  Izabela Majewicz-Spigiel

  Radna Rady Miejskiej

 • mem

  Piotr Nowak

  Radny Rady Miejskiej

 • mem

  Marek Staroń

  Radny Rady Miejskiej

 • mem

  Ireneusz Traczyk

  Radny Rady Miejskiej

 • mem

  Krzysztof Wabik

  Radny Rady Miejskiej

 • mem

  Jolanta Węgierska- Januszkiewicz

  Radna Rady Miejskiej

 • mem

  Marek Tramś

  Starosta Polkowicki

 • mem

  Andrzej Bełda

  Radny Rady Powiatu

 • mem

  Krzysztof Nester

  Przewodniczący Rady Powiatu

 • mem

  Grzegorz Majewicz

  Sekretarz Powiatu Polkowickiego

 • mem

  Renata Dembek

 • mem

  Edyta Pędzisz

  Radna Powiatu Polkowickiego

 • mem

  Emilian Stańczyszyn

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zawsze uważałem, że dla mieszkańców naszej gminy mogę zrobić dużo więcej, będąc ponad podziałami politycznymi.

  W latach 1994-2006 byłem burmistrzem Polkowic, z przerwą od grudnia 2001 do stycznia 2003 roku, kiedy zostałem wybrany na Marszałka Województwa Dolnośląskiego. W czasie sprawowania funkcji burmistrza, od 1998 do 2001 roku byłem również Przewodniczącym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Mam ogromną satysfakcję, że doprowadziłem do powstania Powiatu Polkowickiego oraz polkowickiej podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wybudowanie Aquapqrku, powstanie Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki też zaliczam do swojego istotnego dorobku.
  Bardzo sobie cenię Złoty Krzyż Zasługi nadany mi przez Prezydenta RP w dziesiątą rocznicę polskiej samorządności.
  Obecnie zarządzam Związkiem Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach. Jestem Prezesem PdMP.

  Przejdź do strony kandydata

 • mem

  Mariola Kośmider

  Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

  Wielką satysfakcję daje mi świadomość, że w Polkowicach zdrowie jest priorytetem, a ja mam w tym swój udział.

  W Polkowicach mieszkam od 34 lat. Ukończyłam studia o kierunku zarządzanie oraz psychologię zarządzania. Życie zawodowe związałam z ochroną zdrowia. Moim sukcesem jest wdrożenie opracowanego przeze mnie programu przekształcenia polkowickiego systemu opieki zdrowotnej. Program ten polepszył dostęp do całodobowej opieki zdrowotnej, rozwinął opiekę domową nad przewlekle chorymi, jest także uzupełnieniem ubogiej oferty NFZ o liczne programy zdrowotne finansowane przez samorząd. Wiele czasu przeznaczam na działalność społeczną i charytatywną. Lubię pomagać i daje mi to ogromną satysfakcję. Współtworzyłam Stowarzyszenie „Żyć Godnie”, „Warsztat Terapii Zajęciowej”, „Klub Polkowickich Amazonek” i Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża. Swoją aktywność nadal kieruję na pomoc potrzebującym. Za swoją działalność społeczną i zawodową zostałam odznaczona przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi. Jestem mężatką, mam dwoje dorosłych dzieci i wnuka.

  Przejdź do strony kandydata

 • mem

  Stanisława Bocian

  Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

  Pracę łączę z moją pasją, którą są finanse i podatki. Od wielu lat jestem zaangażowana w skuteczną obronę dochodów gminy.

  Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji oraz studiów podyplomowych z podatków i opłat lokalnych Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia podyplomowe z rachunkowości ukończyłam na Akademii Ekonomicznej. Byłam skarbnikiem, wiceburmistrzem i burmistrzem Polkowic. Brałam aktywny udział w realizacji zadań na rzecz rozwoju Polkowic, a w szczególności oświaty. Pragnę dalej pracować dla dobra mieszkańców, wykorzystując swoje wykształcenie, doświadczenie zawodowe i pasję. Chcę dalej wspierać rozwój oświaty, opieki społecznej, służby zdrowia, kultury, sportu i rekreacji. Dodatkowo realizuję się pełniąc społeczną funkcję wiceprezesa w Stowarzyszeniu PdMP. Jestem członkiem Komisji Finansów Związku Miast Polskich. W Radzie Miejskiej działam od pięciu kadencji. Jestem mężatką, mam dwie córki.

  Przejdź do strony kandydata

 • mem

  Adam Trybka

  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

  Szacunek do tradycji, wartości uniwersalnych oraz idei służby społecznej ukształtowały moją świadomość.

  Moją rodzinną miejscowością jest Sucha Górna. To właśnie w niej spędziłem dzieciństwo i część dorosłego życia. Jestem absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, politologiem o specjalności stosunki międzynarodowe. Od 2000 roku związałem się zawodowo z polkowickim samorządem. Piastuję funkcję radnego od dwóch kadencji. Jestem przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego. Zasiadam również w Komisjach Rozwoju Wsi i Rolnictwa oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. Należę do Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górnej oraz Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego we Wrocławiu. Jestem inicjatorem obchodzonego corocznie w Suchej Górnej Święta Niepodległości oraz współorganizatorem spotkań ekumenicznych „Kolędy dwóch Kościołów”. Prywatnie jestem mężem, ojcem, miłośnikiem historii, religioznawstwa, psychologii oraz muzyki i sportu.

  Przejdź do strony kandydata

 • mem

  Beata Betka

  Radna Rady Miejskiej

  Mandat radnej pełnię z zaangażowaniem i troską o sprawy, które są mi zgłaszane.

  Problemy wyborców – osobiste, rodzinne, związane z wioską, gminą, powiatem są często trudne, skomplikowane. Nikt jednak, kto zdecydował się na kontakt ze mną, nie był i nie będzie pozbawiony mojego zainteresowania.
  Dzielę radość ze wszystkimi, którym mogłam pomóc.
  Poza pracą cenię szczególnie wspólne spędzanie czasu z rodziną i społeczną aktywność ukierunkowaną na ważne potrzeby innych ludzi.
  Mam odwagę definiować śmiałe projekty, ambitne wizje, ale co ważniejsze skutecznie je realizować. Przykładem są: Święto Wsi, Kolędy Kościoła rzymskokatolickiego i greckokatolickiego, Spotkanie Opłatkowe Społeczności Wiejskiej i inne.
  Satysfakcję przynosi mi oprócz społecznej aktywności, praca w moim ogrodzie i wędrówki po górach, kontakt z naturą.
  U przyjaciół cenię najbardziej lojalność, bezinteresowność i autentyczność zachowań.
  Dziękuję wszystkim, którzy wspierają mnie w działaniu.

  Przejdź do strony kandydata

 • mem

  Stefan Ciżmar

  Radny Rady Miejskiej

  W stowarzyszeniu Polkowicka Złota Jesień pomagam osobom samotnym znajdującym się w potrzebie.

  Dyplomowany nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej nr 1 od 1977 roku. Ukończyłem Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Zielonej Górze oraz podyplomowe studia z zarządzania oświatą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jestem także oficerem Wojska Polskiego. Wielu moich uczniów obecnie pracuje na rzecz rozwoju miasta i gminy Polkowice. Jestem wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Polkowicach i przewodniczącym Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Od 15 lat jestem członkiem Stowarzyszenia Porozumienie dla Mieszkańców Polkowic. Mam wspaniałą żonę i dwóch synów oraz wnuczkę Karen i wnuka Patryka. Lubię łowić ryby, zbierać grzyby, jeździć na nartach oraz majsterkować. Moją radością życia jest pomoc innym. Największy wpływ wywarła na mnie twórczość Marka Grechuty. Specjalność w kuchni to zupa grzybowa, sałatka ziemniaczana z zielonym pieprzem i kaczka pieczona.

  Przejdź do strony kandydata

 • mem

  Kazimierz Fuczyło

  Radny Rady Miejskiej

  „Budujmy razem lepszą przyszłość”.

  Mam 50 lat, pracuję jako mechanik w firmie, która wykonuje usługi dla Zakładu Wzbogacania Rud. Mam żonę Teresę i dwie córki. Jestem mieszkańcem Nowej Wsi Lubińskiej, gdzie od 14 lat pełnię funkcje sołtysa, a od 24 lat działam w Radzie Sołeckiej. Dużo czasu poświęcam na rzeczy społeczne, gdyż taka praca sprawia mi przyjemność. Jako, że jestem mieszkańcem wsi, wiem co jest nam potrzebne. Dlatego pragnę poświęcić swój zapał i energię na rozwój terenów wiejskich, w tym infrastrukturę. Moim zainteresowaniem jest praca w ogrodzie. Chętnie sięgam także po dobrą książkę o tematyce historycznej lub przyrodniczej.

  Przejdź do strony kandydata

 • mem

  Eugeniusz Kicaj

  Radny Rady Miejskiej

  Szlachetny jest ten, kto nie tylko nie krzywdzi, ale nie chce krzywdzić.

  Z Polkowicami jestem związany od urodzenia. W latach 1969 – 2004 pracowałem w Zakładzie Energetycznym w Polkowicach, następnie do 2013 r. Tauron Polska Energia Lubin. Obecnie przebywam na zasłużonej emeryturze. Lubię być aktywnym i angażować się społecznie. Obecnie pełnię funkcję prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci ,,Słoneczko” i zastępcy przewodniczącego rady parafialnej przy parafii pw. św. Michała Archanioła. Jestem członkiem Stowarzyszenia Energetyków Polskich oraz zasiadam w zarządzie Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Energetyki w Legnicy. Moje zamiłowania to praca na działce,motoryzacja (motocykle) oraz jazda na rowerze. Moja żona Maria jest kierownikiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Polkowicach. Mamy dwóch dorosłych synów.

  Przejdź do strony kandydata

 • mem

  Andrzej Kot

  Radny Rady Miejskiej

  Jestem współzałożycielem Zakładowego Koła Emerytów i Rencistów przy ZG Polkowice-Sieroszowice, któremu poświęciłem większość wolnego czasu.

  W Polkowicach mieszkam od 1984 roku. W latach 2006 – 2010 byłem członkiem i przewodniczącym Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów przy KGHM S.A. W obecnej kadencji Rady Miejskiej aktywnie uczestniczę w pracy trzech komisji. Swoją społeczną funkcję staram się wypełniać jak najlepiej, mając na uwadze problemy mieszkańców naszego miasta. Wiedzę i doświadczenie uzyskuję zarówno w czasie dyżurów w Urzędzie Gminy, jak i w codziennych kontaktach z mieszkańcami. Prywatnie moim hobby był i jest sport. Mam 61 lat, jestem żonaty.

  Przejdź do strony kandydata

 • mem

  Maria Kowalczyk

  Radna Rady Miejskiej

  Jestem mieszkanką Żelaznego Mostu od lat siedemdziesiątych. Wraz z mężem przez wiele lat prowadziliśmy wysokotowarowe gospodarstwo rolne.

  Dzisiaj obydwoje jesteśmy na emeryturze. Mamy dwoje dorosłych dzieci i pięcioro wnucząt. Od wielu kadencji jestem radną Rady Miejskiej, mam bardzo dobry kontakt z mieszkańcami naszej gminy. Cenię sobie szczerość i uczciwość, dlatego też ludzie darzą mnie zaufaniem i zwracają się z różnymi osobistymi problemami, które staram się pomóc rozwiązać. Posiadam wykształcenie średnie ekonomiczne. Jako przewodnicząca Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa wykorzystuję swoje doświadczenie, które pomaga mi z satysfakcją wypełniać zadania przed jakimi postawili mnie moi wyborcy. Interesuję się obiektami sakralnymi naszej gminy i geografią. Lubię poczytać dobrą książkę, a w wolnych chwilach serfować w Internecie. Nie lubię bezczynności,lenistwa i plotek. Cenię sobie aktywny tryb życia i działalność na rzecz mieszkańców gminy.

  Przejdź do strony kandydata

 • mem

  Beata Kulikowska

  Radna Rady Miejskiej

  W życiu kieruję się dewizą, że „człowiek jest tyle wart, ile może uczynić dla innych”.

  W Polkowicach zamieszkałam w 1986 roku. Jestem osobą, która stara się nie przechodzić obojętnie obok problemów innych ludzi. Z wykształcenia jestem pracownikiem socjalnym. Pracuję w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych. W Radzie Miejskiej pełnię funkcję przewodniczącej Komisji Opieki Społecznej i Organizacji Pozarządowych, a także uczestniczę w pracach Komisji Zdrowia. Dla mnie najważniejsza jest pomoc ludziom w rozwiązywaniu ich problemów. Dzięki częstym rozmowom z mieszkańcami Polkowic wiem, co jest dla nich najważniejsze. Pełniąc rożne funkcje społeczne, szczególnie istotne jest dla mnie wspieranie osób najbardziej potrzebujących. Praca z ludźmi i dla ludzi to wielka satysfakcja i odpowiedzialność. Staram się również wpływać na kształtowanie coraz lepszych warunków w dziedzinie ochrony zdrowia w naszym mieście.

  Przejdź do strony kandydata

 • mem

  Anna Leśniak

  Radna Rady Miejskiej

  Jestem polkowiczanką od 40 lat. Praca zawodowa i społeczna sprawia mi wiele radości, a także satysfakcji.

  Cenię sobie szczerość, otwartość i jasne relacje. Z zawodu jestem pielęgniarką pracującą w służbie zdrowia od 34 lat. Bardzo lubię swoją pracę, służę ludziom pomocą, dobrą radą i wsparciem w rozwiązywaniu problemów. Pacjenci bardzo dobrze znają mnie, a ja znam swoich pacjentów. Kilka lat temu ukończyłam Wydział Zdrowia Publicznego na Akademii Medycznej w Poznaniu uzyskując tytuł magistra zdrowia publicznego. W mojej pracy bardzo często mam kontakt z osobami starszymi, dlatego też podjęłam Studia Podyplomowe na Wydziale Gerontologii w Poznaniu. Jestem aktywnym członkiem Stowarzyszenia „Polkowicka Złota Jesień”, którego działalność statutowa skierowana jest do osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych. Wolne chwile poświęcam dobrej książce i ulubionej muzyce.

  Przejdź do strony kandydata

 • mem

  Izabela Majewicz-Spigiel

  Radna Rady Miejskiej

  „Człowiek jest biedny nie dlatego, że nie ma pieniędzy, ale dlatego, że nie pracuje”. Monteskiusz

  Od urodzenia mieszkam w Polkowicach. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie prawa pracy i prawa socjalnego na Uniwersytecie Wrocławskim. Jestem absolwentką Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie uzyskałam tytuł magistra pedagogiki o specjalności praca socjalna. W służbach zatrudnienia pracuję od 1990 roku, natomiast radną jestem od 2011 r. Obecnie jestem dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy.  Praca z ludźmi i dla ludzi sprawia mi przyjemność. Spełniam się w pomaganiu innym i rozwiązywaniu ich problemów, zarówno w moim życiu zawodowym, jak i prywatnym. Chętnie uczestniczę w akcjach charytatywnych. W 2013 r. razem ze swoją rodziną zaangażowaliśmy się w akcję Stowarzyszenia Wiosna w projekcie Szlachetnej Paczki. Pełnię funkcję społeczną w Kole Polskiego Czerwonego Krzyża w Polkowicach. Interesuję się psychologią społeczną i socjologią. Lubię piesze wędrówki po górach oraz poznawanie naszego kraju. Jestem mężatką, mam córkę Kingę.

  Przejdź do strony kandydata

 • mem

  Piotr Nowak

  Radny Rady Miejskiej

  W Polkowicach mieszkam od 1982 r. Przez 25 lat pracowałem jako górnik w kopalni ZG Polkowice – Sieroszowice.

  Funkcję radnego pełnię już drugą kadencję. Od 9 lat jestem na emeryturze. Lubię kontakt z ludźmi, co pomaga mi w rozwiązywaniu problemów dotyczących mojego osiedla Hubala jak i całych Polkowic. Jestem kibicem piłki nożnej, koszykówki, tenisa stołowego, tenisa ziemnego i podnoszenia ciężarów. Amatorsko uprawiam wiele dyscyplin sportowych, a latem pasjonuje mnie przede wszystkim jazda na rowerze. Swoim zaangażowaniem i pracą staram się odwdzięczyć za zaufanie jakim obdarzyli mnie mieszkańcy.

  Przejdź do strony kandydata

 • mem

  Marek Staroń

  Radny Rady Miejskiej

  Jestem osobą czerpiącą satysfakcję z każdego przedsięwzięcia, które wymaga niestandardowego i kreatywnego działania.

  W Polkowicach mieszkam od urodzenia, czyli roku 1987. Cenię sobie pracę wśród ludzi, których mobilizują ambitne przedsięwzięcia, a denerwuje bierność i pasywność. Ukończyłem administrację na Uniwersytecie Wrocławskim, posiadam dyplom wydany przez Ministra Skarbu Państwa uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Pracę zawodową łączę z pasją pracując w Klubie Sportowym Polkowice. Lubię kontakt z ludźmi, a to pomaga mi w pełnieniu mandatu radnego polkowickiej Rady Miejskiej. Dodatkowo realizuję się pełniąc społeczną funkcję prezesa Koła Polskiego Czerwonego Krzyża, od wielu lat jestem także organizatorem Spotkania Młodych, które obecnie odbywa się w Legnickim Polu. Interesuję się funkcjonowaniem administracji publicznej szczególnie na szczeblu samorządowym, zagadnieniami obecności Kościoła w przestrzeni publicznej oraz sportem, w szczególności piłką nożną oraz siatkówką i tenisem ziemnym.

  Przejdź do strony kandydata

 • mem

  Ireneusz Traczyk

  Radny Rady Miejskiej

  Program poszanowania ciepła to ponad 20 tys. wymienionych okien i oszczędności w ogrzewaniu mieszkania do kilkuset złotych rocznie.

  Ukończyłem studia wyższe i zarządzanie na Akademii Ekonomicznej, Politechnice i prawo inwestycyjne na Uniwersytecie. Jestem prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Cuprum i licencjonowanym zarządcą nieruchomości. Nie należę do żadnej partii. Jak większość polkowiczan mieszkam w mieszkaniu spółdzielczym. Opracowałem program poszanowania ciepła, dzięki któremu wymieniono ponad 20 tys. okien, a każda rodzina zaoszczędziła na ogrzewaniu do kilkuset złotych rocznie. Za pracę na rzecz organizacji zrzeszających niepełnosprawnych, emerytów i rencistów zostałem odznaczony złotą odznaką. Moja żona jest wicedyrektorem i nauczycielem matematyki w Gimnazjum nr 2. Syn jest doktorem psychologii i pracuje naukowo na uczelni we Wrocławiu.

  Przejdź do strony kandydata

 • mem

  Krzysztof Wabik

  Radny Rady Miejskiej

  Z Polkowicami jestem związany od dziecka. Jak dla każdego mieszkańca tak i dla mnie jest ono szczególne – tutaj są cząstki naszych wspomnień z dzieciństwa, ale też –
  w przypadku Polkowic – jest ono symbolem przemian jakie dokonały się w naszym mieście na przestrzeni ostatnich lat.

  Całe moje życie zawodowe związałem z koncernem miedziowym. Jestem ratownikiem górniczym – narażając swoje życie, ratuję życie innych. Interesuje mnie tematyka  innowacyjnej inżynierii, a także pozyskiwanie energii odnawialnej. Jednak nie tylko praca zawodowa jest moim przeznaczeniem. Jestem społecznikiem, lubię pomagać innym.

  Wolne chwile spędzam wraz z żoną i synem – jeździmy na rowerze, gramy w tenisa.

  Przejdź do strony kandydata

 • mem

  Jolanta Węgierska- Januszkiewicz

  Radna Rady Miejskiej

  Od 30 lat jestem pediatrą zatrudnionym w Polkowicach. Mam pod opieką już trzecie pokolenie polkowiczan.

  Jestem zaprzyjaźniona z moimi młodymi pacjentami. Od 15 lat jestem też psychiatrą. W tej poradni spotykam się z dorosłymi i ich problemami, które staram się rozwiązać i ulżyć w cierpieniu. Jestem po raz drugi szczęśliwą mężatką. Z dumą noszę nazwiska obu małżonków. Miałam szczęście dwukrotnie spotkać na swojej drodze cudownych mężczyzn. Od niedawna jestem szczęśliwą posiadaczką własnego ogrodu. Praca w nim pochłania cały mój wolny czas, ale daje mi to olbrzymią satysfakcję i wytchnienie. Urlopy lubię spędzać czynnie, najlepiej wędrując w górach.

  Przejdź do strony kandydata

 • mem

  Marek Tramś

  Starosta Polkowicki

  W Polkowicach mieszkam wraz z rodziną od początku lat osiemdziesiątych. Nieprzerwanie od 1999 r. jestem radnym i starostą polkowickim.

  Ciesząc się dużym autorytetem w środowisku samorządowym w 2011 r. zostałem prezesem Związku Powiatów Polskich. Moje doświadczenie zawodowe zaowocowało tytułem Starosty Dziesięciolecia oraz „Samorządowym Oskarem”, najważniejszym tytułem wśród samorządowców. Jestem delegatem Polski w Komitecie Regionów Unii Europejskiej w Brukseli. Działam w strukturach harcerskich jako druh, instruktor, ambasador dzieci, za co zostałem odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi dla ZHP. Udało mi się skupić grono wolontariuszy w stowarzyszeniu „Żyć Godnie” i Warsztatach Terapii Zajęciowej. Prezydent RP odznaczył mnie Złotym Krzyżem Zasługi. Jestem najszczęśliwszym dziadkiem Roberta i Alanka.

  Przejdź do strony kandydata

 • mem

  Andrzej Bełda

  Radny Rady Powiatu

   

  Od wielu lat pracuje w polkowickiej Przychodni.

   

   

  Jest lekarzem chorób wewnętrznych, a także członkiem zespołu opieki paliatywnej – hospicjum domowego. Praca jest jednocześnie jego pasją i codziennym wyzwaniem. Dzięki spotkaniom z mieszkańcami, doskonale zna ich problemy i oczekiwania. Od dwóch kadencji jest radnym powiatowym, pełni funkcję wiceprzewodniczącego rady powiatu.

  Przejdź do strony kandydata

 • mem

  Krzysztof Nester

  Przewodniczący Rady Powiatu

  Społecznik, wolontariusz, optymista, demokrata.

  Jestem działaczem społecznym, współzałożycielem i członkiem wielu stowarzyszeń. Pełnię funkcję radnego Rady Powiatu Polkowickiego – drugą kadencję. Od 2010 roku pracuję jako Członek Zarządu Powiatu, odpowiadam za zadania z zakresu edukacji publicznej, kultury, wspierania osób niepełnosprawnych, opieki społecznej, promocji i ochrony zdrowia, polityki prorodzinnej, przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji lokalnego rynku pracy. Jestem absolwentem Uniwersytetów Warszawskiego i Wrocławskiego oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Poza godzinami pracy w starostwie pracuję społecznie w Stowarzyszeniu Porozumienie dla Mieszkańców Polkowic, Polkowickim Klubie Bokserskim, Polskim Czerwonym Krzyżu Koło w Polkowicach oraz w Akademii Ruchu „Active Life” Polkowice.

  Przejdź do strony kandydata

 • mem

  Grzegorz Majewicz

  Sekretarz Powiatu Polkowickiego

  „Pomyślności państwa nie zabezpieczy żaden, choćby największy geniusz, może to uczynić cały, świadomy swoich praw i obowiązków naród”                                                                          Wincenty Witos

  Jestem mieszkańcem Żukowa, gdzie wspólnie z moją żoną Małgorzatą  oraz naszymi dziećmi i wnukami tworzymy nasz rodzinny Dom Majewiczów. Do Żukowa przywędrowali moi kochani rodzice, Tato Stanisław i Mama Daniela, w poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi. I tutaj znaleźliśmy właśnie miejsce, które pokochaliśmy i w którym czujemy się bezpiecznie. Tutaj miałem szczęście spotkać ludzi z pasją, wspaniałych Polkowiczan, z którymi od lat wspólnie pracujemy, aby nasze miasto, otaczające je wioski były nowoczesne, aby lepiej mieszkało się i żyło wszystkim mieszkańcom naszej Gminy i Powiatu. Z pracą w samorządzie związany jestem od samego jej początku, od 1990 r. Obecnie pracuję w Starostwie Powiatowym w Polkowicach, gdzie pełnię funkcję Sekretarza Powiatu. Z wykształcenia jestem prawnikiem. W wieku pięćdziesięciu lat odkryłem przyjemność biegania i dzisiaj jest to coś co lubię robić najbardziej.

  Przejdź do strony kandydata

 • mem

  Renata Dembek

  Od 8 lat jestem wiceburmistrzem Polkowic odpowiedzialnym za sferę gospodarczą Naszej Gminy. Ukończyłam studia na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz studia podyplomowe z zakresu pozyskiwania środków z UE.  W samorządzie Polkowic pracuję od 20 lat. Jestem odpowiedzialna m.in. za sferę mieszkaniową oraz realizację zadań z  zakresu utrzymania i tworzenia terenów zielonych, placów zabaw, boisk. Jestem osobą otwartą i konsekwentną. Moją pasja jest sport. Zależy mi na wizerunku Naszej Gminy, od kilkunastu lat uczestniczę w jej rozwoju.

  Przejdź do strony kandydata

 • mem

  Edyta Pędzisz

  Radna Powiatu Polkowickiego

  Jestem Sołtysem wsi Moskorzyn od 2013r. W tak krótkim czasie moja wieś została wyróżniona na szczeblu wojewódzkim za rozwój infrastruktury oraz społeczny wkład mieszkańców. Dzięki współpracy z mieszkańcami zadbałam również o życie kulturalne w naszej wsi.

  W 2004 r. utworzyłam Warsztat Terapii Zajęciowej, w którym pełnię funkcję Kierownika. Jestem współtwórcą Pracowni Ceramicznej, z której w ramach integracji korzystają zarówno osoby niepełnosprawne jak i pełnosprawne – mieszkańcy gminy Polkowice. Moja działalność została doceniona przez Annę Dymną, zostałam uhonorowana statuetką „Przyjaciel Zaczarowanego Ptaszka”. Jako gospodarz wsi Moskorzyn otrzymałam wyróżnienie –   „Piękna Wieś Dolnośląska 2014”. Od 23 lat jestem szczęśliwą mężatką i matką dwóch wspaniałych synów. W swoich działaniach zawsze  możemy liczyć na wzajemne wsparcie.

  Przejdź do strony kandydata