Fundusze Europejskie wspierają Polkowice
Fundusze Europejskie wspierają Polkowice

Niemal 45,5 mln zł pozyskał powiat polkowicki z Unii Europejskiej od 2007 roku. Dzięki wsparciu środków zewnętrznych realizowana jest między innymi modernizacja Zespołu Szkół imienia Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach.

 

Koszty wszystkich prac wynoszą prawie 7,3 mln złotych, z czego prawie 5,3 mln zł pochodzi z Unii Europejskiej. Z unijnych funduszy realizowane są również programy edukacyjne w szkołach w Chocianowie i Polkowicach.

– To największa jednorazowa dotacja, jaką udało nam się jednorazowo pozyskać. Przez wiele lat Polkowice nie miały szans na finansowe wsparcie z UE, ponieważ Wspólnota dotowała inwestycje związane przede wszystkim z budową podstawowej infrastruktury czy zapobieganiu bezrobociu.  Tymczasem gmina Polkowice już w latach 90-tych, jako jedna z pierwszych w kraju, zrealizowała dla mieszkańców potężne inwestycje związane z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych czy budową dróg, chodników i oświetlenia. Podobnie zadbaliśmy o pracę dla mieszkańców, tworząc w Polkowicach Strefę Ekonomiczną. Dzisiaj bezrobocie w naszym powiecie jest jednym najniższych w kraju, a fachowców poszukuje wiele firm w regionie. Od kilku lat UE wspiera finansowo projekty związane z edukacją zawodową, nowoczesnymi technologiami i dostosowaniem kształcenia do potrzeb rynku pracy. Na te projekty z sukcesem pozyskujemy współfinansowanie – podkreśla Marek Tramś, starosta polkowicki.

Marek Tramś jest stałym członkiem Europejskiego Komitetu Regionów. Bierze aktywny udział w sesjach plenarnych w Brukseli dotyczących finansowania przez UE rozwoju regionalnego po roku 2020. I przypomina, że unijna polityka inwestycyjna wspiera realizacje przedsięwzięć w samorządach, wpływając na tworzenie miejsc pracy, rozwój nowoczesnej infrastruktury, zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym, poprawę jakości środowiska naturalnego, a w efekcie polepszenie jakości życia mieszkańców.

Dzięki termomodernizacyjnym pracom, wymianie okien, nowemu orynnowaniu i nowemu poszyciu dachowemu, budynek polkowickiego zespołu szkół zwiększy swoją efektywność energetyczną o ponad 69,7 %.