Jak już cos robić, to z pasją Strona PdMP
20.01.2014 | PdMP

Jak już cos robić, to z pasją

Podstawą skutecznego działania jest zawsze pasja. Wszystko, czym się zajmujemy, a robimy bez zapału
i zaangażowania wcześniej czy później przestanie sprawiać radość i przynosić oczekiwane efekty. Moja działalność zawsze sprowadzała się do realizacji zainteresowań, które, będąc rodowitym polkowiczaninem, mogłem spożytkować na rzecz innych osób.

Tagi:

Brak tagów

Praca w Młodzieżowej Radzie Miejskiej, wielu polkowickich stowarzyszeniach czy fakt, że od wielu lat jestem organizatorem Spotkania Młodych (najpierw w Krzeszowie, a obecnie w Legnickim Polu) zawsze wiązała się dla mnie z realizacją pewnych ponadczasowych idei. W konsekwencji wieloletniej działalności w roku 2010 wybrali mnie Państwo do grona radnych. Będzie jeszcze okazja, by podsumować czas czteroletniej pracy. Jednak szczególnie w ostatnim czasie miałem do czynienia ze zjawiskami, obok których nie mogę przejść obojętnie.

Nigdy się nie identyfikowałem z ośmieszaniem i chamskim atakowaniem najbardziej humanitarnych idei. Na całym świecie pomoc najsłabszym i wykluczonym jest wartością, która łączy ponad wszystkimi podziałami. MSŻałuję, że na naszej szerokości geograficznej trafiły się osoby, którym takie postawy są obce, a stwierdzam, że nawet nieznane. Co więcej, podejmują przy tej okazji dość prymitywne próby podzielenia polkowiczan na tych, którzy chcą i na tych, którzy nie chcą pomagać. Prawda, że bezczelne i naiwne? Tylko pytam w imię czego? W imię chęci władzy? Rządzić też trzeba umieć, a bez umiejętności empatii i zrozumienia drugiego człowieka o sprawowaniu jakichkolwiek funkcji można zapomnieć. Nie od dziś wiadomo, że nas, mieszkańców Polkowic charakteryzuje bardzo duża wrażliwość na krzywdę. Nie mam wątpliwości, że naigrywanie się z polkowiczan nie przyniesie żadnego rezultatu, a jeszcze bardziej wzmocni poczucie wspólnoty.

Polski Czerwony Krzyż, Caritas czy Stowarzyszenie Żyć Godnie to tylko niektóre przykłady organizacji, w które jesteśmy niezależnie od wieku zaangażowani. Działamy, bo wiemy, że tylko równe szanse każdego z nas są gwarancją życia w społeczeństwie wolnym od nienawiści i podejrzeń. Wszystkim, którzy nadal będą pytać kim jestem lub w imię czego zabieram głos w pierwszej kolejności dedykuję słowa Mikołaja Gogola: “Wszelkie opinie o naszym wieku i naszych czasach są błędne, ponieważ głoszą je ludzie albo czymś rozdrażnieni, albo do czegoś rozczarowani”.

Marek Staroń