Idea Porozumienia

Zgoda buduje

A zgoda to porozumienie i dialog. Oparty na zaufaniu, wzajemnym szacunku i uczciwości. To wspólna praca i wspólne rozwijanie swoich zainteresowań. To wspólne określanie najważniejszych potrzeb i pomysłów, jak je osiągnąć.

 

Szyldy i partyjne programy nieustannie się zmieniają. Porozumienie dla Mieszkańców Polkowic jest Stowarzyszeniem, które od lat pod tą samą nazwą aktywnie działa ponad wszelkimi podziałami.

Potrzeby naszych mieszkańców nie mają partyjnego charakteru:

Zapewnić dzieciom miejsce w żłobku i przedszkolu, a później edukację w nowoczesnej i przyjaznej szkole. Mieć możliwość studiowania w swoim mieście.

Nie martwić się o zdrowie. Korzystać z bogatej oferty kulturalnej i aktywnie spędzać wolny czas.

Mieć funkcjonalny system komunikacji, dobrze utrzymane ulice i chodniki oraz system ścieżek rowerowych, które doprowadzą także do zakładów pracy.

Stowarzyszenie Porozumienie dla Mieszkańców Polkowic od lat integruje mieszkańców, którym nie jest obojętny los naszej gminy.

Wszyscy chcemy coraz ładniej i wygodniej mieszkać. Mieć ciekawą pracę.

Chcemy czuć się w Polkowicach bezpiecznie, dzięki systemowi monitoringu i przyjaznej mieszkańcom policji i straży miejskiej.

Zmieniamy Polkowice. Razem

Wiele razem osiągnęliśmy!

 

I choć wszyscy jesteśmy z tych osiągnięć dumni, to z całą pewnością najlepsze jest dopiero przed nami!

Mamy ambitny, ale realny program, który przewiduje intensywny rozwój naszej gminy.

Zapraszamy do wspólnego działania na rzecz realizacji programu Polkowice 2030+. Dla przyszłości, dla rodziny, dla Polkowic.