Oświadczenie prezesa Stowarzyszenia PdMP
Oświadczenie prezesa Stowarzyszenia PdMP

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami, jakoby kierowane przeze mnie stowarzyszenie w każdej kampanii wyborczej obiecywało mieszkańcom Polkowic budowę szpitala, oświadczam:

 

  1. Wszystkie deklaracje i programy wyborcze Porozumienia dla Mieszkańców Polkowic z lat 1994-2018 każdy zainteresowany może przeczytać na stronie internetowej stowarzyszenia – www.pdmp.pl i samodzielnie wyrobić sobie zdanie na temat składanych przez nas deklaracji wyborczych.
  1. Prawdą jest, że w 1998 roku niesieni sukcesem związanym z wywalczeniem Powiatu Polkowickiego oraz wielu instytucji z nim związanych, byliśmy przekonani, że dla nas wszystkich wywalczymy również szpital. Niestety, ówczesna wyjątkowo tragiczna sytuacja całej polskiej służby zdrowia, potężne zadłużenia otaczających nas szpitali oraz małe pieniądze w Kasach Chorych wpłynęły na to, że nasze starania nie zakończyły się kolejnym sukcesem. Ponieważ nie udało się wywalczyć szpitala, wspólnie z Powiatem Polkowickim Gmina Polkowice utworzyła Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych.
  1. Zdecydowaliśmy się pójść w kierunku szpitala dłuższą drogą. Kupiliśmy budynek przychodni górniczej, żeby także górnicze rodziny oraz wszyscy mieszkańcy mogli z niej korzystać. W tym budynku utworzyliśmy nowe poradnie specjalistyczne. Zatrudnialiśmy kolejnych specjalistów. Jednocześnie pomagaliśmy i do dziś pomagamy szpitalom z sąsiednich miast, które leczą również Polkowiczan.
  1. Niestety w 2004 roku, po serii korespondencji Starosty Polkowickiego z Narodowym Funduszem Zdrowia i Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zrozumieliśmy, że na tamtym etapie nie będzie zgody na finansowanie szpitala w Polkowicach.
  1. Nie załamaliśmy się wówczas. Poszukiwaliśmy nawet inwestora prywatnego, który obiecał nam budowę szpitala w Polkowicach. Niestety, z tej obietnicy się nie wywiązał.
  1. Naszym celem w kolejnych 10-ciu latach było utworzenie przy naszym Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych jak największej ilości usług medycznych, szczególnie takich, z których dotychczas nasi mieszkańcy mogli skorzystać wyłącznie w sąsiednich miastach. Utworzyliśmy tu na miejscu w Polkowicach między innymi: 24 poradnie specjalistyczne, nocną i świąteczną opiekę lekarską i pielęgniarską, całodobowe ambulatorium chirurgiczne, całodobowy gabinet zabiegowy i pracownię RTG, a także hospicjum domowe, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Centrum Gerontologii i Rehabilitacji oraz Centrum Zdrowia Płuc. Kończymy budowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Realizujemy 17 bezpłatnych programów zdrowotnych i profilaktycznych, które uzupełniają ubogą ofertę Narodowego Funduszu Zdrowia. Nasz PCUZ zapewnia mieszkańcom o wiele więcej, niż powinna zapewnić podstawowa opieka zdrowotna.
  1. Nie jest prawdą, że w zwycięskich kampaniach wyborczych w latach 2006, 2010 czy 2014 obiecywaliśmy Polkowiczanom szpital. Prawdą jest natomiast, że ciężko pracowaliśmy, aby w pełni odpowiedzialnie wystąpić do polskiego rządu z wnioskiem o utworzenie szpitala w Polkowicach.
  1. Dlaczego dzisiaj? Bo czujemy się dużo bardziej przygotowani do prowadzenia szpitala i posiadamy wiele nowych argumentów za jego powstaniem. O wiele więcej, niż kilkanaście lat temu. Bo Polska przeznacza na ochronę zdrowia o kilkadziesiąt miliardów złotych więcej niż w latach 1998 i 2004. Ważną część tej kwoty płaci blisko 104 tysiące pacjentów, którzy w ostatnich latach zdecydowali się leczyć u nas w Polkowicach. Bo gdy 20 lat temu polski rząd zgodził się na powołanie powiatu polkowickiego, byliśmy przekonani, że pojawi się w końcu taki rząd w naszym kraju, który będzie konsekwentny i zgodzi się również na utworzenie szpitala w Polkowicach. Wierzymy, słuchając społecznych deklaracji obecnego rządu, że wysłucha on głosu Polkowiczan i doceni nasze argumenty.
  1. Przez kilkanaście ostatnich lat nie stawialiśmy postulatu utworzenia szpitala w Polkowicach, ponieważ pracowaliśmy nad stworzeniem warunków uzasadniających powołanie szpitala w naszej gminie. Oświadczam, że będziemy o niego zabiegać tak długo, aż nasze działania zakończą się pełnym sukcesem.
  1. Na koniec uspokoję wszystkich, którzy martwią się o stan naszych obecnych i przyszłych finansów gminnych. Dziś są one w doskonałej kondycji, co potwierdził w swoim niedawnym raporcie minister finansów. Wskazał nas w gronie nielicznych polskich gmin, które na koniec 2017 roku nie miały nawet jednej złotówki zadłużenia. Uspokoję również te osoby, które uważają, że decyzję o budowie szpitala w Polkowicach należy oddać mieszkańcom. Deklaruję, że radni Porozumienia dla Mieszkańców Polkowic zawsze będą popierać referendum w tak ważnej dla mieszkańców naszej gminy sprawie.