Idea programu 2030+

Porozumienie dla przyszłości Polkowice 2030+ to śmiały program, który przewiduje rozwój naszej gminy we wszystkich ważnych sferach.

Główną osią, wokół której rozrosną się Polkowice, będzie aleja Jana Pawła II. Jej budowa rozpocznie się w tym roku.

 

Od naszego wielkiego Rodaka zaczerpnęliśmy myśl, która przyświeca całemu projektowi:

„Przyszłość zaczyna się dziś…”

Przypominamy te słowa Jana Pawła II, ponieważ mają one głęboki sens. To swego rodzaju apel, abyśmy pamiętali o tym, że przyszłość MUSIMY budować już dzisiaj. I to robimy.

 


Nasze Stowarzyszenie Porozumienie dla Mieszkańców Polkowic w 2017 roku zainicjowało przemyślany program Porozumienie dla przyszłości Polkowice 2030+.


 

To nie jest odległa przyszłość. To zaledwie 12 lat. Mamy pomysł, jak te lata najlepiej wykorzystać, aby Polkowice rozwijały się jako nowoczesne miasto przyjaznych ludzi, z dobrą energią i przestrzenią do ciekawego życia. Dla wspólnej przyszłości pracujemy i chcemy nadal pracować razem z mieszkańcami.

Porozumienie dla Przyszłości Polkowice 2030+ to nie jest tylko program budowy dróg, mieszkań, szkół, centrum zdrowia, udogodnień dla seniorów, parków i ośrodków rekreacji. To jest przede wszystkim program budowy WSPÓLNOTY wszystkich mieszkańców, dumnych ze swoich Polkowic.

Polkowice 2030+ to program, który przewiduje zapewnienie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój nowoczesnej infrastruktury a także doskonałą edukację od żłobka i przedszkola po Centrum Nauki i Techniki Jana Wyżykowskiego.

Podstawą dobrego samopoczucia i zadowolenia z życia jest dobre zdrowie, dlatego wiele uwagi poświęcamy ochronie zdrowia, profilaktyce i propagowaniu zdrowego stylu życia.

Co czwarty mieszkaniec Polkowic należy już dzisiaj do grupy 60+, a liczba mieszkańców w tym wieku będzie w naszym mieście rosnąć. Dlatego chcemy seniorom zapewnić przyszłość bez obaw, wdrażając sukcesywnie wiele przyjaznych dla nich rozwiązań. Pragniemy, aby nasze dzieci i wnuki chciały pozostać w Polkowicach.

Wiele razem osiągnęliśmy!

 

I choć wszyscy jesteśmy z tych osiągnięć dumni, to z całą pewnością najlepsze jest dopiero przed nami!

Mamy ambitny, ale realny program, który przewiduje intensywny rozwój naszej gminy.

Zapraszamy do wspólnego działania na rzecz realizacji programu Polkowice 2030+. Dla przyszłości, dla rodziny, dla Polkowic.