Pytania i odpowiedzi: Polkowice 2030+

Ile będzie wynosić czynsz w nowo budowanych mieszkaniach?

W ramach Porozumienia dla Przyszłości Polkowice 2030+ chcemy budować mieszkania o różnym standardzie i zróżnicowanej wysokości czynszu. Przewidujemy aż osiem systemów budownictwa mieszkaniowego, o wysokości czynszu od 1 zł za m2 . W ramach rządowego programu Mieszkanie+, stawki czynszu mają się wahać od 10 do 20 zł za m2. Chcemy rozwijać w Polkowicach budownictwo mieszkaniowe także w tym systemie.

Kiedy będą oddane nowe mieszkania?

Do roku 2020 w ramach Porozumienia dla Mieszkalnictwa chcemy zainicjować budowę 500 mieszkań. Konsekwentnie będziemy stwarzać warunki do rozwoju budownictwa mieszkaniowego tak, aby do roku 2030 w Polkowicach mogło powstać około 5 000 mieszkań.

Czy będą gminne działki pod budownictwo jednorodzinne?

Tak. W planie zagospodarowania przestrzennego, na którym opiera się program Porozumienie dla Przyszłości Polkowice 2030+ przewidziano sporo miejsca pod indywidualne budownictwo jednorodzinne.

Czy w Polkowicach pojawią się nowe parkingi?

Znamy ten problem. Chcemy już w tym roku rozpocząć budowę nowych parkingów. Szczególnie zależy nam na budowie parkingu wielopoziomowego w rejonie Zespołu Szkół. Właścicielem terenu jest Starostwo Powiatowe. Prowadzimy zaawansowane rozmowy na temat przekazania tego terenu na rzecz miasta.

Ktoś myśli o nowych placach zabaw?

Oczywiście. Rewitalizujemy istniejące i planujemy nowe place zabaw, z bezpiecznymi i funkcjonalnymi urządzeniami.

Kiedy w blokach będzie światłowód?

Podstawą dobrego funkcjonowania Internetu, monitoringu miejskiego oraz dostarczania e-usług i telewizji jest światłowód, dlatego konsekwentnie rozbudowujemy w Polkowicach gminną sieć światłowodową. W pierwszej kolejności połączy ona szkoły i budynki użyteczności publicznej. Kolejnym etapem będzie doprowadzenie światłowodu do budynków na osiedlach. Docelowo sieć będzie liczyła ponad 50 kilometrów!

Ile ścieżek rowerowych powstanie w Polkowicach?

Każdego roku przybywają kolejne odcinki nowoczesnych ścieżek. Połączymy je w sieć liczącą ponad 30 kilometrów. Zapewnimy bezpieczny dojazd rowerem do zakładów w strefie ekonomicznej i wielu innych miejsc pracy. Chcemy, aby nasze ścieżki rowerowe były wykorzystywane także przez miłośników jazdy na rolkach oraz nordic-walking.

Tyle się mówi o programie Polkowice 2030+, nowych ulicach i alejach - a co z naszymi ulicami tu i teraz?

Nasze zapożyczone od Jana Pawła II hasło Przyszłość zaczyna się dziś oznacza, że nie czekamy z złożonymi rękami. Planujemy i realizujemy  modernizacje istniejących ulic i chodników, budowę nowych, bezpiecznych skrzyżowań z ruchem okrężnym, bezpieczniejsze przejścia dla pieszych.

Czy w Polkowicach można znaleźć dobrą pracę?

Warto skontaktować się z Gminnym Bankiem Kadr, który nie tylko dysponuje najnowszymi ofertami pracy, ale też prowadzi wiele szkoleń oraz działań pozwalających na dofinansowanie własnej działalność gospodarczej. Wspiera również pracodawców, dofinansowując tworzone przez nich miejsca pracy. W Polkowicach to praca szuka człowieka, więc szanse na nową pracę są spore.

Czy to prawda, że strefa w Polkowicach będzie się rozbudowywać?

Obecna Specjalna Strefa Ekonomiczna zajmuje powierzchnię ok.100 hektarów. Przygotowaliśmy kolejne 70 hektarów. Budujemy drogi dojazdowe, przysposabiamy ten teren pod potrzeby inwestorów i wspieramy ich pozyskiwanie. Bezpośrednio tym procesem zajmuje się zarząd Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dużo się mówi o tworzeniu miejsc pracy i wsparciu rodzin z dziećmi. A co z ludźmi na emeryturze czy rencie?

Nie jest tajemnicą, że już dziś realizujemy wiele programów z obszaru zdrowia, aktywności i wsparcia seniorów. Planujemy rozwój tych programów. Szczególnie zależy nam na powołaniu Centrum Aktywności Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych.  Tworzymy plany uruchomienia regionalnego Domu Dziennego Pobytu oraz Punktu Informacji dla seniorów.

Co to jest Karta Seniora?

Niemal jedna czwarta mieszkańców naszej gminy to seniorzy, dlatego przygotowujemy specjalną Kartę Seniora. Chcemy w tym roku w społecznej debacie określić zakres świadczeń, do których będzie uprawniać Karta Seniora. A potem sukcesywnie wcielać ten program w życie.

Podobno od jesieni na Uczelni Jana Wyżykowskiego pojawi się nowy kierunek studiów?

Staramy się dopasować programy kształcenia do potrzeb rynku pracy i oczekiwań absolwentów naszych szkół. Chcielibyśmy, aby nasza uczelnia mogła kształcić także prawników. Od nowego roku akademickiego na naszej uczelni planowane jest powołanie kierunku prawo.

Podobno w Polkowicach ma powstać tężnia solankowa. To prawda?

Na terenie starego zrewitalizowanego parku powstanie naturalne centrum rekreacji dla zdrowia. Chcemy, aby znalazła się tam również tężnia solankowa, której wstępny projekt doskonale wpisuje się w parkową przestrzeń.

Czy są plany rozbudowy polkowickiej przychodni?

Program Porozumienie dla Przyszłości Polkowice 2030+ przewiduje konieczność rozbudowy obecnych placówek służby zdrowia. W Polkowicach Dolnych planowane jest nowe Centrum Zdrowia z pracowniami diagnostycznymi oraz praktykami lekarzy rodzinnych, pediatrów i specjalistów.

Czy planowane są jakieś nowe tereny rekreacyjne?

Co to jest Karta Seniora?

[/trx_columns]

Czy to prawda, że strefa w Polkowicach będzie się rozbudowywać?

Oczywiście. Wspólnie z mieszkańcami chcemy zaprojektować nowy Rodzinny Park Rozrywki POD LASEM. Liczymy na to, że właśnie Polkowiczanie przekażą nam wiele pomysłów i spostrzeżeń dotyczących urządzenia tego parku.