Porozumienie dla pracy

Praca dla dobrego życia

 

Powiat Polkowicki jako centrum innowacji regionu miedziowego to już fakt. To tu kształcimy najwyższej klasy specjalistów, tu zadomowiła się największa liczba firm w LSSE, tu wreszcie samorządy wspierają się i ściśle współpracują z przemysłem. Dowodem na rosnący potencjał gospodarczy regionu jest najniższe i wciąż zmniejszające się bezrobocie.

Czy można więcej i lepiej? Zawsze. To moje priorytety.

 

Ważne działania:

Ludzie mają pracę

 

W powiecie polkowickim praca szuka człowieka. Bezrobocie w naszym regionie wynosi 4,7% i jest jednym z najniższych w kraju. To z jednej strony efekt rozwoju gospodarki w regionie, a z drugiej świadomych działań naszego samorządu na rzecz przeciwdziałania bezrobociu.

Odpowiadamy na potrzeby rynku pracy

 

Tylko w latach 2015-2017 z aktywizacyjnych programów Gminnego Banku Kadr skorzystało ponad 2 700 osób. Dofinansowanie ułatwiające rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej otrzymało 319 osób. Dofinansowanie na utworzenie i doposażenie miejsc pracy otrzymali także pracodawcy.

 Nie tylko KGHM

 

Dzięki staraniom o utworzenie w Polkowicach części Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, udało się przełamać monokulturę przemysłu miedziowego. Dzisiaj zakłady działające w strefie na obszarze 123 hektarów zatrudniają blisko 7,5 tysiąca pracowników! Planujemy powiększenie obszaru specjalnej strefy ekonomicznej o niemal 70 hektarów. To perspektywa atrakcyjnej pracy dla kolejnych tysięcy osób.

Będzie więcej pracy

 

Codziennie do pracy w zakładach na terenie gminy Polkowice dojeżdża 16 tysięcy osób. Będziemy stwarzać warunki zachęcające do zamieszkania w Polkowicach. Rosnąca liczba miejsc pracy stworzy zapotrzebowanie na usługi z otoczenia biznesu w sferze społecznej, kulturalnej, zdrowotnej i edukacyjnej. Do 2030 roku w Polkowicach może powstać do 7 tys. nowych miejsc pracy!

Wiele razem osiągnęliśmy!

 

I choć wszyscy jesteśmy z tych osiągnięć dumni, to z całą pewnością najlepsze jest dopiero przed nami!

Mamy ambitny, ale realny program, który przewiduje intensywny rozwój naszej gminy.

Zapraszamy do wspólnego działania na rzecz realizacji programu Polkowice 2030+. Dla przyszłości, dla rodziny, dla Polkowic.