Porozumienie dla seniorów

Przyszłość bez obaw

 

Już niemal co czwarty mieszkaniec Polkowic należy do grupy seniorów, a liczebność tej grupy będzie rosła. Dlatego już dziś realizujemy wiele programów z obszaru zdrowia, aktywności i wsparcia seniorów. Planujemy rozwój tych programów. Szczególnie zależy nam na powołaniu Centrum Aktywności Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych.

Ważne programy:

Zdrowie Seniorów

 

W Polkowicach seniorzy korzystają z wielu bezpłatnych programów profilaktyki i promocji zdrowia, między innymi w chorobach narządu uchu, układu krążenia i cukrzycy. Również bezpłatnie mogą szczepić się przeciw grypie. Cenią możliwość konsultacji lekarskich i diagnostyki medycznej oraz rehabilitacji.  Dużą pomocą jest możliwość korzystania z wypożyczalni sprzętu medycznego, gdzie za niewielką odpłatnością na długi czas można wypożyczyć często drogi sprzęt specjalistyczny. Burmistrz Polkowic przeznacza niemałe środki na dofinansowanie stowarzyszeń senioralnych, które część tych środków przeznaczają na dofinansowanie zakupu leków przez swoich członków.

Czas dla siebie

 

Seniorzy korzystają z bogatej oferty umożliwiającej realizację pasji i zainteresowań. Od jedenastu lat seniorzy czynnie uczestniczą w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W tym semestrze uniwersytet liczy trzystu studentów-seniorów! Powodzeniem cieszą się zajęcia plastyczne, komputerowe, nauka języków obcych, zajęcia kulinarne „Jedz zdrowo”, oraz wycieczki, imprezy i spektakle kulturalne oraz wspólne potańcówki. Swoja markę zdobyła cykliczna Seniorada. Co roku w październiku organizowane są Dni Seniora.  Ich podsumowaniem jest plebiscyt „Błękitne Motyle”, w którym podopieczni Domu Dziennego Pobytu oddają głos na kandydatów nominowanych w różnych kategoriach. Nagrody w postaci specjalnych statuetek wręczane są podczas uroczystej gali.

Wolontariat

 

Seniorzy z jednej strony korzystają z usług Polkowickiego Centrum Wolontariatu, a z drugiej, w miarę możliwości, sami chętnie angażują się w pomoc dla innych.

Karta Seniora

 

W tym roku opracujemy regulamin i zasady Karty Seniora, która w założeniu będzie uprawniała seniorów do wielu zniżek. Program wymaga zawarcia odpowiednich umów z wieloma podmiotami i zagwarantowania w budżecie gminy środków na pokrycie zaplanowanych ulg.

Wiele razem osiągnęliśmy!

 

I choć wszyscy jesteśmy z tych osiągnięć dumni, to z całą pewnością najlepsze jest dopiero przed nami!

Mamy ambitny, ale realny program, który przewiduje intensywny rozwój naszej gminy.

Zapraszamy do wspólnego działania na rzecz realizacji programu Polkowice 2030+. Dla przyszłości, dla rodziny, dla Polkowic.