Porozumienie dla zdrowia i edukacji

Dbamy o Twoje zdrowie.

 

Mieszkańcy gminy Polkowice mają dobry dostęp do lekarzy rodzinnych i do lekarzy specjalistów. Korzystają z wielu finansowanych przez burmistrza Polkowic programów zdrowotnych. Najbardziej znany to Chronię życie przed rakiem. Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych w tym roku będzie realizować 13 programów nakierowanych na profilaktykę i promocję zdrowia, między innymi w cukrzycy, chorobach układu krążenia i narządu ruchu. W Centrum Gerontologii ogromną wagę przykładamy do terapii zajęciowej i rehabilitacji osób starszych. Prowadzimy domową opiekę hospicyjną i pielęgniarską opiekę długoterminową. Zachęcamy do bezpłatnych szczepień i bezpłatnych badań przesiewowych. Przez całą dobę zapewniamy mieszkaniom opiekę lekarską.

Ważne programy:

 Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

 

Trwa budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, gdzie całodobową opiekę i leczenie znajdą osoby wymagające stałej pielęgnacji, rehabilitacji i nadzoru lekarskiego. W Zakładzie powstaną pokoje pacjentów wyposażone w specjalistyczny sprzęt, miejsce do terapii zajęciowej, gabinet lekarski i zabiegowy. Ośrodek będzie przyjmował mieszkańców gminy Polkowice w ramach bezpłatnych programów wsparcia oraz innych chorych na podstawie skierowań z NFZ.

Centrum Zdrowia

 

Program Polkowice 2030+ przewiduje konieczność rozbudowy obecnych placówek służby zdrowia. Planowane nowe Centrum Zdrowia to przestronne gabinety lekarskie, apteka i pracownie diagnostyczne na wysokim poziomie. Będą tam leczyć pediatrzy i interniści. Wcześnie postawiona prawidłowa diagnoza znakomicie zwiększa możliwość skutecznego leczenia. Priorytetem będzie rozwój medycyny rodzinnej i środowiskowej.

 Parki zdrowia

 

Na terenie starego zrewitalizowanego parku powstanie naturalne centrum rekreacji dla zdrowia. Znajdzie się tam tężnia solankowa, której wstępny projekt doskonale wpisuje się w parkową przestrzeń. Chcemy zrealizować postulat utworzenia ośrodka hipoterapii dla osób niepełnosprawnych. Wspólnie z mieszkańcami chcemy zaprojektować nowy Rodzinny Park Rozrywki POD LASEM.

 Dobry start dla dzieci

 

Od żłobka zapewniamy opiekę i możliwości społecznego rozwoju polkowickim maluchom, a ich rodzicom możliwość realizacji zawodowych pasji i ambicji. Dobrze wyposażone obiekty i wykwalifikowana kadra pedagogiczna tworzą atmosferę dobrego startu dla dzieci. Chcemy nadal inwestować w rozwój naszych najmłodszych mieszkańców.

Kształcimy z głową

 

Przez ostatnie lata stworzyliśmy w Polkowicach nowoczesny system edukacji. Dzieci i młodzież pod opieką zaangażowanych nauczycieli i pedagogów zdobywają konieczną wiedzę i umiejętności w doskonale wyposażonych szkołach. Uczelnia Jana Wyżykowskiego zapewnia studiowanie w rodzinnym mieście, dopasowując profile kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy. Absolwenci mają atrakcyjną i dobrze płatną pracę. W nowym roku akademickim przewidujemy utworzenie oczekiwanego kierunku kształcącego prawników.

 Edukacja dla przyszłości

 

Centrum Nauki i Techniki Jana Wyżykowskiego to nasz projekt uruchomienia w Polkowicach regionalnego ośrodka związanego z największym bogactwem naszej ziemi czyli rudą miedzi. Pragniemy pokazywać jak rozwijał się przemysł miedziowy, jak wygląda kopalnia, jakie niezwykłe minerały kryje nasza ziemia. Pragniemy, aby Centrum stało się znaną w całej Polsce nową wizytówką Polkowic jako miejsca nowoczesnych technologii, multimedialnych projektów i wyjątkowych ludzi.

Wiele razem osiągnęliśmy!

 

I choć wszyscy jesteśmy z tych osiągnięć dumni, to z całą pewnością najlepsze jest dopiero przed nami!

Mamy ambitny, ale realny program, który przewiduje intensywny rozwój naszej gminy.

Zapraszamy do wspólnego działania na rzecz realizacji programu Polkowice 2030+. Dla przyszłości, dla rodziny, dla Polkowic.