Programy zdrowotne w 2018 roku
Programy zdrowotne w 2018 roku

Specjalne bezpłatne programy z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz długoterminowej opieki są kontynuowane w Polkowicach. Korzystać z nich mogą wszyscy mieszkańcy gminy.

 

Właściwa opieka zdrowotna jest priorytetem w Polkowicach. Od wielu lat realizowane są programy związane z profilaktyką nowotworową, cukrzycą, chorobami układu krążenia i narządami ruchu. Gmina dba o seniorów prowadząc bezpłatną terapię zajęciową i rehabilitację w Centrum Gerontologii. Domowa opieka pielęgniarska i hospicyjna wspiera rodziny w opiece długoterminowej chorych. A bezpłatne szczepienia przeciwko grypie czy też wirusowi HPV wpływają na zmniejszenie zachorowań na grypę i nowotwory kobiet.

– Nasi mieszkańcy skorzystają w tym roku z 13 specjalnych programów zdrowotnych finansowanych z budżetu gminy Polkowice. Są one uzupełnieniem leczenia zakontraktowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Naszym celem jest dbanie o zdrowie mieszkańców poprzez dobrą opiekę lekarzy rodzinnych i specjalistów, diagnostykę czy rehabilitację, ale także odpowiednią profilaktykę i edukację – wyjaśnia Mariola Kośmider, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej.

Bezpłatne programy obejmują w tym roku opiekę paliatywno – hospicyjną, profilaktykę cukrzycy, wczesne wykrywanie zaburzeń ośrodkowej koordynacji nerwowej u dzieci oraz terapię dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, szczepienia przeciwko wirusowi HPV i wirusowi grypy, kampanię Chronię życie przed rakiem, opiekę domową i ambulatoryjną dla seniorów i osób niesamodzielnych, szkołę ratownictwa, profilaktykę młodych sportowców, rehabilitację pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu, przeciwdziałanie próchnicy, profilaktykę w chorobach układu krążenia, rehabilitację pacjentów po udarze mózgu oraz monitorowanie zdrowia dzieci.