Realne plany dla Polkowic
Realne plany dla Polkowic

Nawet 5 000 nowych mieszkań, kilometry nowych dróg, nowoczesna miejska infrastruktura, nowe centrum medyczne, nowe szkoły, przedszkola i żłobek. Nowe miejsca pracy i Rodzinny Park Rozrywki POD LASEM. Władze miasta przygotowały konkretny plan rozwoju Polkowic na gminnych terenach na najbliższych kilkanaście lat. Pierwsze inwestycje już wystartowały.

– Nasz projekt to efekt wielomiesięcznych prac eksperckich i wcześniejszych wieloletnich starań. To przemyślany plan rozwoju naszego miasta we wszystkich obszarach – mieszkalnictwa, zdrowia, infrastruktury, wypoczynku i rekreacji, edukacji i nauki oraz dbania o seniorów – podkreśla Emilian Stańczyszyn, przewodniczący Rady Miejskiej.

Urbanistyczna osią przyszłych Polkowic będzie dwupasmowa Aleja Jana Pawła II łącząca obecne miasto z Polkowicami Dolnymi. Dzieląca dzisiaj miasto droga krajowa nr 3 przejdzie pod zarząd gminy i stanie jedną z miejskich ulic. Ruch tranzytowy przejmie w 2019 roku budowana droga S3.

– Podjęliśmy już starania, aby obecną dwupasmową obwodnicę Polkowic przejąć na własność gminy. Za półtora roku będzie ona łączyć, a nie dzielić nasze miasto i w przyszłości z obwodnicy zmieni się w ulicę przebiegającą przez centrum Polkowic. Jako Rada Miejska kończymy razem z burmistrzem także prace nad zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Te kluczowe dla przyszłego rozwoju Polkowic i życia naszych mieszkańców kwestie wymagają wielomiesięcznych konsultacji z Polkowiczanami – dodaje Emilian Stańczyszyn.

Rozpoczęły się one jesienią 2017 roku od prezentacji projektu Polkowice 2030+. Założenia planu mogli poznać wszyscy mieszkańcy. Przypomnijmy, że w ramach podobnego projektu sprzed 20 lat
„Polkowice 2000 plus”, władze miasta uruchomiły Specjalną Strefę Ekonomiczną z tysiącami nowych miejsc pracy oraz wyższą uczelnię, wybudowały Aquapark czy zrewitalizowały starówkę.

– Wtedy też było wielu oponentów zmian i rozwoju Polkowic. Ale uwierzyli nam mieszkańcy i się nie zawiedli! Zrealizowaliśmy wszystko co obiecaliśmy. Dzisiaj, jako przewodniczący rady Miejskiej, wraz z burmistrzem zapraszamy wszystkich do wspólnej dyskusji o przyszłości Polkowic. Nasze miasto należy do mieszkańców i to oni decydują, jak ma wyglądać życie w naszym mieście i jego przyszłość – mówi.

Autorzy programu zakładają, że w przyszłości Polkowice mogą liczyć nawet 40 tys. mieszkańców. Gmina ma zabezpieczonych 100 ha gruntów, w tym działki pod budownictwo wielorodzinne i jednorodzinne. Jesienią 2017 roku rozpoczęła się budowa czterech budynków wielorodzinnych przy ul. Jana Pawła II.

– Już w obecnym budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej na lata kolejne burmistrz wpisał sprzedaż dziesiątków  hektarów dla mieszkańców i developerów pod budownictwo mieszkaniowe, a ponadto sama gmina wspiera i planuje budować setki mieszkań na wynajem. Będziemy wspierali budownictwo mieszkaniowe w systemach – socjalnym, komunalnym, społecznym i za pośrednictwem naszej gminnej spółki w systemie TBS. Ponadto złożyliśmy aplikacje, wskazaliśmy nasze gminne tereny i  oczekujemy decyzji rządu polskiego, aby w Polkowicach był również realizowany program „Mieszkanie plus”. Chcemy również z Bankiem Gospodarstwa Krajowego budować mieszkania w ich systemie komercyjnym. I na koniec, co też jest ważne, zamierzamy sprzedać mieszkańcom Polkowic, developerom i innym zainteresowanym podmiotom kilkadziesiąt hektarów ziemi, które uzbroimy i podzielimy na działki pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne – wyjaśnia Emilian Stańczyszyn.

Ponad 800 rodzin i osób potwierdziło chęć otrzymania mieszkania w Urzędzie Gminy. Równocześnie coraz więcej osób jest zainteresowanych zakupem działki i budową własnego domu w gminie
Polkowice. Planowane są również badania 16 tys. osób przyjeżdżających codziennie do pracy w Polkowicach, czy byliby oni zainteresowani zamieszkaniem w gminie. Obecnych mieszkańców pytano natomiast o preferencje mieszkaniowe.

–  Dzięki takim informacjom, które w procesie badań i konsultacji pozyskujemy, będziemy mogli szczegółowo dopracować podział gminnych terenów w obszarze Dolnych Polkowic na działki. Pozwoli to w zorganizowany sposób rozpocząć proces sprzedaży działek, zaplanować inwestycje gminy w budynki wielorodzinne, drogi, niezbędną infrastrukturę techniczną, typu wodociągi, kanalizacje, światłowody. To z kolei pozwoli dobrze zaplanować nowe szkoły, przedszkola, usługi zdrowotne, parki, place zabaw, kościół i wiele, wiele innych, o których będziemy rozmawiać w czasie konsultacji z mieszkańcami.