Znamy problemy i potrzeby naszych mieszkańców, mamy z nimi bliskie relacje. Umiemy ich słuchać i wspólnie z nimi znajdujemy najlepsze rozwiązania. Mamy rozległą wiedzę w wielu dziedzinach. Samorządowe i polityczne doświadczenie wykorzystujemy do rozwoju naszej gminy.

Od lat wyznaczamy śmiałe cele. Realizujemy odważne projekty. Zmieniamy Polkowice budując nowoczesne miasto przyjaznych ludzi.

Jesteśmy dumni z Polkowic i osiągnięć naszych mieszkańców. Solidna i rzetelna praca, odpowiedzialność za słowo i wierność zasadom łączą nas wszystkich. Lojalni wobec siebie i miasta,
zmieniamy Polkowice. Razem.