Szacunek do tradycji, wartości uniwersalnych oraz idei służby społecznej zaszczepili we mnie rodzice, którzy jako pedagodzy wychowali kilka pokoleń uczniów w Szkole Podstawowej w Suchej Górnej, stawiając na pierwszym miejscu obowiązek pracy dla innych.
Jestem wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Polkowicach, zasiadam również w Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Należę do Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego we Wrocławiu. Jestem inicjatorem obchodzonego corocznie Święta Niepodległości w Suchej Górnej, współorganizatorem spotkań ekumenicznych „Kolędy dwóch Kościołów” w Guzicach, jak również wielu inicjatyw społecznych i kulturalnych na terenie gminy.
Jako radny wiele zaangażowania poświęcam realizacji zadań ważnych dla lokalnej społeczności. To m.in. komunikacja podmiejska, budowa i modernizacja dróg i oświetlenia, a także działalność na rzecz kultury i sportu oraz ochrony dziedzictwa narodowego.
Pracę zawodową rozpocząłem w Urzędzie Gminy Polkowice, zdobywając doświadczenie w wydziałach promocji miasta, rzecznika prasowego oraz wydziale działalności gospodarczej. Obecnie pracuję
w Klubie Sportowym Polkowice, zajmując się m.in. strukturą, rozwojem oraz ideą rywalizacji sportowej na terenach gminy.
Mam 45 lat, jestem szczęśliwie żonaty, mam dwoje dzieci. Pasjonuje mnie historia, religioznawstwo, psychologia oraz muzyka i sport.