Adam Trybka

Radny Rady Miejskiej
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Szacunek do tradycji, wartości uniwersalnych oraz idei służby społecznej zaszczepili mu rodzice, którzy jako pedagodzy wychowali kilka pokoleń uczniów w Szkole Podstawowej w Suchej Górnej, stawiając na pierwszym miejscu obowiązek pracy dla innych.

Jest wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Polkowicach, zasiada również w Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Należy do Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego we Wrocławiu. Jest inicjatorem obchodzonego corocznie Święta Niepodległości w Suchej Górnej, współorganizatorem spotkań ekumenicznych „Kolędy dwóch Kościołów” w Guzicach, jak również wielu inicjatyw społecznych i kulturalnych na terenie gminy.

Jako radny wiele zaangażowania poświęca realizacji zadań ważnych dla jego lokalnej społeczności. To między innymi komunikacja podmiejska, budowa i modernizacja dróg i oświetlenia, a także działalność na rzecz kultury i sportu oraz ochrony dziedzictwa narodowego.

Pracę zawodową rozpoczynał w Urzędzie Gminy Polkowice, zdobywając doświadczenie w wydziałach promocji miasta, rzecznika prasowego oraz wydziale działalności gospodarczej. Obecnie pracuje w Klubie Sportowym Polkowice, zajmując się między innymi strukturą, rozwojem oraz ideą rywalizacji sportowej na terenach gminy Polkowice.

Adam Trybka ma 45 lat, jest żonaty, ma dwoje dzieci. Miłośnik historii, religioznawstwa, psychologii oraz muzyki i sportu.