Anna Leśniak

Radna Rady Miejskiej

Pełna energii i zaangażowania w sprawy Osiedla Sienkiewicza, gdzie mieszka. Chce, aby było ono coraz ładniejsze, bogatsze w zieleń i dysponowało odpowiednią liczbą miejsc parkingowych.

Jest aktywnym członkiem stowarzyszenia „Polkowicka Złota Jesień”, którego działalność skierowana jest do osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

Zależy jej na tym, aby w Polkowicach powstało miejsce dziennego pobytu dla seniorów, gdzie pracujące dzieci opiekujące się swoimi rodzicami mogłyby zostawiać seniorów pod dobrą, fachową opieką.

W służbie zdrowia pracuje od 40 lat. Ukończyła studia na wydziale zdrowia publicznego na Akademii Medycznej w Poznaniu oraz studia podyplomowe na wydziale gerontologii. W Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych pracuje niemal od trzydziestu lat, opiekując się pacjentami Centrum Gerontologii.

Bardzo lubi swoją pracę, służy radą i pomocą osobom starszym i niesamodzielnym. Stara się ich wspierać i pomagać w rozwiązywaniu trudnych problemów.

Anna Leśniak ma 62 lata, jest mężatką i szczęśliwą babcią. Lubi wypoczywać na świeżym powietrzu oraz podróżować.