Wiem, że polkowiczanie to wyjątkowi ludzie z niezwykłą zdolnością do samoorganizacji oraz wyznaczania i osiągania wspólnych celów.
Dlatego w codziennej pracy na rzecz mieszkańców stawiam przede wszystkim na ideę budowania i umacniania więzi społecznych.
Jako przewodniczący Rady Osiedla Staszica z zaangażowaniem inicjuję warsztaty kulturalne i imprezy sportowe dla polkowiczan, spotkania seniorów czy działania edukacyjne. Dbam również o to, aby mieszkańcy osiedla brali czynny udział w bezpłatnych programach profilaktyki zdrowia.
Zawodowo działam jako specjalista ds. ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych. Od 1997 roku z sukcesami prowadzę własną działalność gospodarczą.
Kocham aktywność fizyczną. W latach 2009-2010 sprawowałem funkcję wiceprezesa Polkowickiego Klubu Bokserskiego, gdzie byłem odpowiedzialny m.in. za pozyskiwanie środków fi nansowych na działalność stowarzyszenia. Zimą można spotkać mnie na ośnieżonych stokach narciarskich, a latem na tatrzańskich szlakach.
Mam 44 lata. Czas wolny poświęcam rodzinie – ukochanej żonie Monice oraz synom Kornelowi i Oliwierowi.