Praca społeczna jest moją pasją. Jestem społecznikiem z własnego wyboru, obdarzonym przez mieszkańców mandatem zaufania.
Czuję się mocno związana z polkowicką wsią. Jako wiceprzewodnicząca Rady Powiatu aktywnie uczestniczyłam w pracach Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych. Wypełniając obowiązki radnej Rady Miejskiej w Polkowicach, przewodniczyłam Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Pracowałam także w Komisjach Zdrowia oraz Opieki Społecznej i Organizacji Pozarządowych.
Mam duży udział w zainicjowaniu i realizacji wielu społecznych i inwestycyjnych projektów.
To m.in. Święto Wsi i Sołtysa, Wigilia w Rynku, Kolędy Kościoła Rzymskokatolickiego i Greckokatolickiego w Guzicach, Żywa Szopka w Trzebczu, Inscenizacja Pokłon Trzech Króli, Grodowiecki Zlot Motocyklowy, Inscenizacje historyczne, remont Kościoła w Komornikach, budowa świetlicy w Trzebczu, doświetlenie wsi, budowa dróg i chodników, projekty obywatelskie. Sukces projektów, to sukces współpracy Sołtysów, Księży, Rad Sołeckich i aktywnych Mieszkańców – wszystkim ogromnie Dziękuję. Pracę społeczną traktuję jak misję – pomagam i pomogę w każdej sprawie.