Beata Kulikowska

Radna Rady Miejskiej
Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej i Organizacji Pozarządowych

Jest kobietą konsekwentną, pełną energii i wytrwałą w działaniu. Zawsze blisko ludzi, uważnie ich słucha i rozmawia o ważnych dla nich sprawach. Pomaga ludziom w rozwiązywaniu ich problemów. Dzięki stałym, osobistym kontaktom z mieszkańcami wie, co jest dla nich najważniejsze i jakie są potrzeby polkowickiej rodziny.

Jest przewodniczącą Komisji Opieki Społecznej i Organizacji Pozarządowych Rady Miejskiej, działa również w Komisji Zdrowia.

Dba o jakość życia mieszkańców i rozwój budownictwa mieszkaniowego, tak ważnego dla przyszłości miasta. Jest aktywna w zespołach do spraw odnowy budynków wielorodzinnych i polityki senioralnej.

Działa także w stowarzyszeniach charytatywnych. Jest wolontariuszem Polskiego Czerwonego Krzyża w Polkowicach.

Chce zabiegać o budowę żłobków i dokończenie prac związanych z ośrodkiem hipoterapii dla osób niepełnosprawnych. Chciałaby ułatwić mieszkańcom dostęp do lekarzy specjalistów i utrzymać na wysokim poziomie bezpieczne funkcjonowanie gminy we wszystkich sferach.

Szczęśliwa żona, mama i babcia. W wolnym czasie czyta ulubioną literaturę. Preferuje aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu, spacery i zabawy z wnukami. Lubi pracę w ogrodowej działce.