Eugeniusz Kicaj

Radny Rady Miejskej
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego

Lubi działać aktywnie jako społecznik. Od 16 lat jest prezesem Stowarzyszenia Charytatywnego Przyjaciół Dzieci „Słoneczko”. Jest członkiem Stowarzyszenia Energetyków Polskich, przez dwie kadencje był ławnikiem Sądu Okręgowego w Legnicy. Trzecią kadencję pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Parafialnej Parafii Michała Archanioła.

Do roku 2017 działał w zarządzie Związku Zawodowego Pracowników Energetyki w Legnicy.

Startując do wyborów w 2014 roku jako kandydat na radnego z Osiedla Polkowice Dolne, miał ściśle określone cele i koncepcję rozwoju osiedla.

Program tych działań na lata 2015-2021 przewiduje uporządkowanie podstawowych inwestycji drogowych (w sumie 56 ulic) budowę parkingów, placów zabaw, a także budowę lub modernizację oświetlenia ulic. Przystępuje do wyborów na kolejną kadencję, aby w stu procentach zrealizować założone w programie zadania i spełnić dane obietnice.

Wieloletni pracownik Zakładu Energetycznego, obecnie TAURON Polska Energia. Pracę rozpoczął w 1970 roku w posterunku energetycznym w Polkowicach. Awansował od stanowiska montera do kierownika posterunku. Pełnił również funkcję Społecznego Inspektora Pracy.

Dwukrotnie wyróżniony honorową odznaką „Za zasługi dla Energetyki”.

Eugeniusz Kicaj ma 68 lat, jest żonaty, ma dwóch dorosłych synów. Lubi pracę w ogrodzie, jazdę na motorze i rowerze oraz wypoczynek na świeżym powietrzu.