Otaczam opieką starszych i niesamodzielnych polkowiczan, czynnie wspomagam działania Klubu Seniora w naszej przychodni oraz wspieram działania polkowickich stowarzyszeń i organizacji charytatywnych. Jestem życzliwa, pełna zrozumienia dla innych i chęci niesienia pomocy.
W Polkowicach mieszkam od urodzenia. Tu kończyłam szkołę podstawową oraz Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół. Jestem absolwentką Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.
Zawodowo jestem związana z polkowicką służbą zdrowia – pełnię funkcję zastępcy kierownika Działu Rehabilitacji Polkowickiego Centrum
Usług Zdrowotnych. Zawodową aktywność przenoszę do działalności społecznej jako radna w Komisji Zdrowia Rady Miejskiej.
Jestem mężatką, mama dwóch dorastających synów – Sebastiana i Mateusza. Zawsze znajdę czas na spacer z psem, dobrą książkę i spotkania z przyjaciółmi.