Jestem doświadczonym samorządowcem, spółdzielcą i licencjonowanym zarządcą nieruchomości, od dzieciństwa związanym z Polkowicami. Jestem także zapalonym kibicem i działaczem CCC Polkowice oraz znawcą problematyki mieszkaniowej. Jak większość polkowiczan mieszkam w budynku wielorodzinnym i znam doskonale codzienne problemy związane z życiem w takim bloku. Zainicjowałem i przy wsparciu burmistrza Polkowic realizuję programy, dzięki którym zwiększa się komfort życia mieszkańców, a koszty utrzymania i ogrzewania lokali wyraźnie się zmniejszają. Liczby mówią same za siebie. Z mojej inicjatywy w polkowickich blokach, w ramach Programu Poszanowania Energii, wymieniono 25 tysięcy okien.
W trakcie realizacji jest Program Odnowy Elewacji i Dociepleń Budynków Wielorodzinnych w Gminie Polkowice na lata 2018-2025. Każdy blok w Polkowicach zyska nową, barwną elewację. Co ważne – dzięki wsparciu fi nansowemu gminy Polkowice, mieszkańcy zostaną odciążeni od ponoszenia wysokich kosztów tych prac. Mam 56 lat i wyższe wykształcenie uzupełniane studiami podyplomowymi na wrocławskich uczelniach – Uniwersyte-cie Wrocławskim, Politechnice Wrocławskiej i Akademii Ekonomicznej. Jestem prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Cuprum” oraz przewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Radzie Miejskiej. Moja żona Mariola jest nauczycielem matematyki i wicedyrektorem Szkoły Podstawowej nr 4. Syn Jakub z żoną Agatą są doktorami psychologii – wykładają na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu i wychowują Aleksandra, który naturalnie jest moim ukochanym wnuczkiem. Cieszę się i jestem dumny z tego, że młodzi postanowili wyprowadzić się z Wrocławia i razem
z małym Olkiem zamieszkać w Polkowicach.