Jestem rodowitą polkowiczanką. W działalności radnej zawsze koncentruję się na sprawach zwykłych ludzi, które w tak zwanej wielkiej polityce często są odsuwane na dalszy plan. Aktywnie pracuję na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, wspieram działania służące pomocy rodzinom, ludziom starszym, niepełnosprawnym i pozbawionym pracy. Z natury jestem energiczna, lubię wyzwania. Skutecznie zabiegam o zwiększenie atrakcyjności naszej gminy dla młodych ludzi, budowę nowych dróg i chodników oraz renowację już istniejących. Konsekwentnie dążę do uzupełniania oświetlenia ulic i dróg, bo jestem świadoma, jak bardzo wpływa to na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.
Ogromną wagę przykładam do estetyki naszego miasta oraz utrzymania porządku na ulicach. Z mojej inicjatywy powstały dwa nowoczesne i bezpieczne place zabaw dla dzieci oraz wygodne parkingi dla ich rodziców. Dzięki zaufaniu i głosom mieszkańców od dwóch kadencji jestem radną Rady Miejskiej. Jestem także przewodnicząca Komisji Rewizyjnej i zaangażowanym członkiem Komisji Opieki Społecznej i Organizacji Pozarządowych, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich.
Od 28 lat pracuję w Powiatowym Urzędzie Pracy w Polkowicach, a od 2011 roku sprawuję funkcję dyrektora urzędu. Prywatnie jestem szczęśliwą mężatką i mamą 16-letniej Kingi. Dzięki pozytywnym doświadczeniom w różnych, nawet drobnych kontaktach z innymi ludźmi i instytucjami, wierzę, że dbanie o dobro wspólne przynosi członkom społeczności realne korzyści, ale tylko wtedy, kiedy je wspólnie budują.