Izabela Majewicz – Spigiel

Radna Rady Miejskiej
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Rodowita polkowiczanka. W działalności radnej zawsze koncentruje się na sprawach zwykłych ludzi, które w tak zwanej wielkiej polityce często są odsuwane na dalszy plan.

Aktywnie pracuje na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, wspiera działania służące pomocy rodzinom, ludziom starszym, niepełnosprawnym i pozbawionym pracy.

Z natury energiczna i lubiąca wyzwania. Skutecznie zabiega o zwiększenie atrakcyjności naszej gminy dla młodych ludzi, budowę nowych dróg i chodników oraz renowację już istniejących. Konsekwentnie dąży do uzupełniania oświetlenia ulic i dróg, bo jest świadoma, jak bardzo wpływa to na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

Ogromną wagę przykłada do estetyki naszego miasta oraz utrzymania porządku na ulicach. Z jej inicjatywy powstały dwa nowoczesne i bezpieczne place zabaw dla dzieci oraz wygodne parkingi dla ich rodziców.

Dzięki zaufaniu i głosom mieszkańców od dwóch kadencji jest radną Rady Miejskiej. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej i zaangażowany członek Komisji Opieki Społecznej i Organizacji Pozarządowych, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich.

Od 28 lat pracuje w Powiatowym Urzędzie Pracy w Polkowicach, a od 2011 roku jest jego dyrektorem. Izabela Majewicz-Spigiel jest szczęśliwą mężatką i mamą 16-letniej Kingi. Dzięki pozytywnym doświadczeniom w różnych, nawet drobnych kontaktach z innymi ludźmi i instytucjami, wierzy, że dbanie o dobro wspólne przynosi członkom społeczności realne korzyści, ale tylko wtedy, kiedy je wspólnie budują.