Praca społeczna sprawia mi ogromną satysfakcję. Największą nagrodą jest dla mnie uznanie i zadowolenie mieszkańców Nowej Wsi Lubińskiej, gdzie mieszkam i z którymi aktywnie pracuję. Od 28 lat działam w Radzie Sołeckiej, a z woli mieszkańców od 18 lat jestem Sołtysem Nowej Wsi Lubińskiej.
Wspólnie z wiejskim samorządem doprowadziłem do rozbudowy świetlicy wiejskiej wraz z terenem biesiadnym oraz placem zabaw.
Moim staraniom można zawdzięczać budowę nowego budynku dla Ochotniczej Straży Pożarnej
i doposażanie strażaków. Nie odpuściłem także budowy drogi biegnącej przez Nową Wieś Lubińską.
Jako wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej dbam o podnoszenie poziomu jakości życia we wsiach gminy Polko-wice. Zwracam uwagę na konieczność prowadzenia właściwej gospodarki wodnej. Z jednej strony oznacza to dbałość o stan rzek, a z drugiej odpowiednie odwodnienie terenów wiejskich.
Mam 55 lat, żonę Teresę i dwie dorosłe córki. Interesuję się ogrodnictwem. Wolne chwile spędzam razem z rodziną spacerując po górskich szlakach. Chętnie sięgam po dobrą książkę o tematyce historycznej lub przyrodniczej.