Kazimierz Fuczyło

Radny Rady Miejskiej
Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa

Praca społeczna sprawia mu ogromną satysfakcję. Największą nagrodą jest uznanie i zadowolenie mieszkańców Nowej Wsi Lubińskiej, gdzie mieszka i z którymi aktywnie pracuje. Od 28 lat działa w Radzie Sołeckiej, a z woli mieszkańców od 18 lat jest Sołtysem Nowej Wsi Lubińskiej.

Wspólnie z wiejskim samorządem doprowadził do rozbudowy świetlicy wiejskiej wraz z terenem biesiadnym oraz placem zabaw.

Jego staraniom można zawdzięczać budowę nowego budynku dla Ochotniczej Straży Pożarnej i doposażanie strażaków. Nie odpuścił także budowy drogi biegnącej przez Nową Wieś Lubińską.

Jako wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej dba o podnoszenie poziomu jakości życia we wsiach gminy Polkowice. Zwraca uwagę na konieczność prowadzenia właściwej gospodarki wodnej. Z jednej strony oznacza to dbałość o stan rzek, a z drugiej odpowiednie odwodnienie terenów wiejskich.

Kazimierz Fuczyło ma 55 lat, żonę Teresę i dwie dorosłe córki. Interesuje się ogrodnictwem. Wolne chwile spędza razem z rodziną spacerując po górskich szlakach. Chętnie sięga po dobrą książkę o tematyce historycznej lub przyrodniczej.