Jestem rodowitym polkowiczaninem. Kontakty z ludźmi, pomoc w rozwiązywaniu ich problemów i zmienianie otaczającej nas rzeczywistości od zawsze są moją pasją. Przebywanie wśród ludzi, poznawanie i rozwiązywanie ich spraw to cenne doświadczenia. Dzięki nim społeczną funkcję radnego rady miejskiej pełnię od 2010 roku. Wówczas mieszkańcy osiedli Centrum, Gwarków i Starego Miasta po raz pierwszy obdarzyli mnie swoim zaufaniem. Jestem przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.
Ostatnie lata to widoczne zmiany na naszych osiedlach. Mieszkańcy doceniają wymianę okien i remonty klatek schodowych. Cieszą nowe place zabaw i nowy parking przy ul. Skalników. Warto zauważyć także nowe, estetyczne pojemniki na śmieci. Nasze osiedla powinny być kolorowe, dlatego będę wspierał program odnowy elewacji budynków wielorodzinnych. To konkretne przykłady moich działań podejmowanych wspólnie
z mieszkańcami w najbliższym sąsiedztwie. Jestem przewodniczącym Rady Młodych Diecezji Legnickiej. Przez wiele lat byłem organizatorem Spotkania Młodych, które obecnie odbywają się w Legnickim Polu.
Ukończyłem administrację na Uniwersytecie Wrocławskim, posiadam dyplom wydany przez Ministra Skarbu Państwa uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
Mam 31 lat. Pracę zawodową łączę z pasją, pracując w Klubie Sportowym Górnik Polkowice. Nie brakuje mi determinacji, aby wywiązywać się z kolejnych zobowiązań.