Marek Staroń

Radny Rady Miejskiej

m.staron@pdmp.pl

Jest rodowitym polkowiczaninem. Kontakt z ludźmi, pomoc w rozwiązywaniu ich problemów i zmienianie otaczającej nas rzeczywistości od zawsze są jego pasją.

Przebywanie wśród ludzi, poznawanie i rozwiązywanie ich spraw to cenne doświadczenia. Dzięki nim z powodzeniem sprawuje mandat radnego Rady Miejskiej. Tę społeczną funkcję pełni od 2010 roku. Wówczas mieszkańcy osiedli Centrum, Gwarków i Starego Miasta po raz pierwszy obdarzyli go swoim zaufaniem.

Ostatnie lata to widoczne zmiany na naszych osiedlach. Mieszkańcy doceniają wymianę okien i remonty klatek schodowych. Cieszą nowe place zabaw i nowy parking. Warto zauważyć nowe, estetyczne pojemniki na śmieci. Został również uporządkowany, choć czeka jeszcze na zagospodarowanie, teren wokół Skalników 22, 24, 26, 28. To konkretne przykłady jego działań podejmowanych wspólnie z mieszkańcami w najbliższym sąsiedztwie.

Jest przewodniczącym Rady Młodych Diecezji Legnickiej. Od wielu lat organizuje Spotkania Młodych, które obecnie odbywają się w Legnickim Polu.

Ukończył administrację na Uniwersytecie Wrocławskim, posiada dyplom wydany przez Ministra Skarbu Państwa uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Marek Staroń ma 31 lat. Pracę zawodową łączy z pasją, pracując w Klubie Sportowym Górnik Polkowice. Nie brakuje mu determinacji, aby wywiązywać się z kolejnych zobowiązań.