Jestem ekspertką w dziedzinie fi nansów publicznych, od lat zaangażowaną w skuteczną obronę dochodów gminy. Pełniłam ważne funkcje samorządowe w gminie, byłam skarbnikiem, wiceburmistrzem i burmistrzem Polkowic.
Zdobyłam doświadczenie i wiedzę z zakresu działań samorządu lokalnego, które gwarantują prawidłowe wykonywanie mandatu radnego.
Obecnie jestem zaangażowana w działania na rzecz poprawy jakości życia seniorów jako Przewodnicząca Zespołu ds. Seniorów.
Aktywnie uczestniczę w działaniach na rzecz integracji społeczności lokalnej. W Radzie Miejskiej pełnię funkcję wiceprzewodniczącej.
Jestem członkiem Komisji Finansów Publicznych Związku Miast Polskich.
Jestem także absolwentką Wydziału Prawa i Administracji oraz studiów podyplomowych z podatków i opłat lokalnych na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyłam studia podyplomowe z rachunkowości na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
Dom i rodzina są dla mnie siłą napędową do działania. Kocham książki, zwierzaki i spotkania z przyjaciółmi, podczas których przygotowuję nietuzinkowe potrawy.