Stanisława Bocian

Członek Zarządu Stowarzyszenia Porozumienie dla Mieszkańców Polkowic
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

s.bocian@pdmp.pl

Współtwórca polkowickiego programu polityki senioralnej. Znawca samorządowych finansów, od początku związana z rozwojem gminy Polkowice. Radna wielu kadencji, była burmistrzem i wiceburmistrzem miasta odpowiedzialnym za sprawy społeczne, oświatę i kulturę.

Znana z potrzeby niesienia pomocy i pomagania. Wie, jak tworzyć konkretne rozwiązania. Chce nadal rozwijać programy zdrowotne dla seniorów i aktywne formy spędzania wolnego czasu.

Społecznik, dla której nie ma rzeczy niemożliwych do zrobienia. Zawsze poszukuje najlepszych rozwiązań problemów mieszkańców. Skuteczna w działaniu.

Zdrowie i edukacja

Realizujemy

Bezpłatne programy zdrowotne dla seniorów, szczepienia ochronne, rehabilitacja, dofinansowanie do leków, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i specjalistyczna diagnostyka. To konkretne działania dla seniorów. Centrum Usług Socjalnych pomaga w codziennym życiu, Uniwersytet i kluby zapewniają atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu.

Planujemy

Chcemy stworzyć kompleksową Kartę Seniora, która zapewni mieszkańcom wiele ulg i zniżek. Tworzymy plany uruchomienia regionalnego Domu Dziennego Pobytu oraz punktu informacji dla seniorów. Chcemy poszerzać ofertę kulturalną, organizować więcej ciekawych wyjazdów i dbać o dobre życie seniorów. O przyszłość bez obaw.

PRZYSZŁOŚĆ SENIORÓW bez obaw

Ludzie starsi pomagają nam mądrzej patrzeć na świat. Dzięki życiowym doświadczeniom, zyskali wiedzę i dojrzałość. Są ostoją naszych wartości. Pragniemy rozwijać programy zdrowotne dla seniorów, poszerzać kompleksową diagnostykę i rehabilitację. Będziemy nadal prowadzić bezpłatne szczepienia ochronne i dofinansowanie leków.

Równie ważna jest jakość życia, dlatego stawiamy na czas dla siebie. Chcemy rozszerzać ofertę Uniwersytetu Trzeciego Wieku, organizować imprezy, spotkania integracyjne i edukacyjne dla
seniorów. Będziemy rozwijać wolontariat, Klub Seniora i Kartę Seniora. W Centrum Aktywności Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych pomożemy niepełnosprawnym i niesamodzielnym. Zapewnimy opiekę w Domu Dziennego Pobytu lub w świetlicy środowiskowej.