Rejestr wpłat

Data Wpłata Narastająco Razem
I II III IV V VI
6.09.2018 r. 2.000,00 zł 300,00 zł 2.300,00 zł
Data Wpłata Narastająco Razem
I II III IV V VI
5.09.2018 r. 2.000,00 zł 2.000,00 zł
20.09.2018 r. 2000,00 zł 4.000,00 zł